Prikaži sve 21 rezultate

EPS F80/100mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/10mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/120mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/140mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/150mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/200mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/20mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/30mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/40mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/50mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/60mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/70mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/80mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS-F-80/10

Laštro EPS F80 je stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

EPS-F-80/12

Laštro EPS F80 je stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

EPS-F-80/13

Laštro EPS F80 je stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

EPS-F-80/14

Laštro EPS F80 je stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

EPS-F-80/20

Laštro EPS F80 je stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

EPS-F-80/24

Laštro EPS F80 je stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

EPS-F-80/5

Laštro EPS F80 je stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.

EPS-F-80/6

Laštro EPS F80 je stabilizirani ekspandirani polistiren izrađen bez regenerata. Primjenjuje se u fasadnim sustavima.