Prikaži sve 2 rezultate

Bauwach V4

  • Visoka otpornost
  • Neznatna lomljivost
  • Najbolji odnos kvaliteta i cijene
  • Temperaturna postojanost ≤ 0°C /  ≥ 70 °C
  • Ugrađuje se varenjem sa preklopom od 10 cm na čistu i suhu površinu, prethodno pripremljenu premazom BAULIT L.
  PRIMJENA Za hidroizolaciju nadzemnih dijelova objekta protiv vlage koja nije pod hidrostatskim pritiskom, te ukopanih dijelova objekta do 100cm. NAČIN UGRADNJE Varenjem sa preklopom od 10 cm na čistu i suhu površinu, prethodno pripremljenu premazom BAULIT L. SKLADIŠTENJE U vertikalnom položaju zaštićeno od vlage na temperaturi od 5°C do 28°C.

Bauwach V3

  • Visoka otpornost
  • Neznatna lomljivost
  • Najbolji odnos kvaliteta i cijene
  • Temperaturna postojanost ≤ 0°C / ≥ 70°C
  • Ugrađuje se varenjem ili ljepljenjem
  PRIMJENA Za manje zahtjevne jednoslojne ili višeslojne izolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih dijelova protiv vlage i vode koja nije pod hidrostatskim pritiskom, te ukopanih dijelova objekata do 20cm. NAČIN UGRADNJE Varenjem sa preklopom od 10 cm, na čistu i suhu površinu prethodno pripremljenu premazom BAULIT L. SKLADIŠTENJE U vertikalnom položaju zaštićeno od vlage na temperaturi od 5°C do 28°C.