Prikaži sve 4 rezultate

Cement Anhovo 25kg

Anhovo Universal 42,5 N Cement za široku primjenu u građevinarstvu. UNIVERSAL 42,5 N sa standardom SIST EN 197-1 CEM II / BM (LL-V) 42,5 N ranije je bio poznat kao CEMENT 42,5 - BASIC. UNIVERSAL 42.5 N je Portland miješani cement s dva mineralna dodatka (M), klase čvrstoće 42.5 i normalne rane čvrstoće (N). Karakterizira ga poboljšana kompatibilnost s hemijskim dodacima za pripremu betona koji se lakše ugrađuje.

Cement Supraluk 42,5N 25kg

  • DOBRA OBRADIVOST Dobra obradivost, postojanost boje, male zapreminske promjene
  • VISOKA TOPLOTA HIDRATACIJE Visoka toplota hidratacije omogućava betoniranje u hladnijim uslovima
  • STANDARDNI PRIRAST POČETNE ČVRSTOĆE Standardni prirast početne čvrtoće minimizira rizik od nastanka pukotina u konstrukciji
  • DOBRA OTPORNOST Dobra otpornost na umjereno agresivne uticaje zbog dodatka silicijskog letećeg pepela.

Dalmacija cement OPTIMO 20kg

Miješani portlandski cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5N. Certificiran prema zahtjevima HRN EN 197-1, HRN EN 197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2 te Pravilniku o kvaliteti cementa (Sl. glasnik RS broj 34/2013).

Dalmacija cement STRUKTO 20kg

Miješani portlandski cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5N. Certificiran prema zahtjevima HRN EN 197-1, HRN EN 197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2 te Pravilniku o kvaliteti cementa (Sl. glasnik RS broj 34/2013).