Prikaz 1–24 od 112 rezultata

Continental plus Natur prirodno crvena

Presovani crijep CONTINENTAL PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Jedan je od omiljenih crepova kako izvodača tako i investitora jer njegov oblik odlično pristaje raznim varijantama objekata. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crijep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vjetrom i zavejavanja suvim snijegom. Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni, a klizno letvanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju renoviranja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.
 • Dimenzije: 27,02х 44,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 12,2 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 28,0 - 36,0 cm
 • Težina crijepa: 3.10 kg/kom.
 • Komada na paleti: 280 kom./pal.

Continental plus Natur Color tamosmeđa

Presovani crijep CONTINENTAL PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Jedan je od omiljenih crepova kako izvodača tako i investitora jer njegov oblik odlično pristaje raznim varijantama objekata. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crijep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vjetrom i zavejavanja suvim snijegom. Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni, a klizno letvanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju renoviranja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.
 • Dimenzije: 27,02х 44,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 12,2 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 28,0 - 36,0 cm
 • Težina crijepa: 3.10 kg/kom.
 • Komada na paleti: 280 kom./pal.

Continental plus Natur Color crvena

Presovani crijep CONTINENTAL PLUS se koristi za pokrivanje krovova u nagibu. Jedan je od omiljenih crepova kako izvodača tako i investitora jer njegov oblik odlično pristaje raznim varijantama objekata. Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crijep omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vjetrom i zavejavanja suvim snijegom. Razmak letvi se određuje u zavisnosti od nagiba krovne ravni, a klizno letvanje u granicama od 28-36 cm čini ga idealnim u slučaju renoviranja krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija.
 • Dimenzije: 27,02х 44,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 12,2 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 28,0 - 36,0 cm
 • Težina crijepa: 3.10 kg/kom.
 • Komada na paleti: 280 kom./pal.

Constant plus Natur Color crvena

Crijep iz Tondach Continental line za brzo i jednostavno pokrivanje. Zbog dvostrukih, posebno dubokih bočnih utora, pouzdan je kod jake kiše, vjetrova i zavejavanja suhim snijegom. Postavlja se u mrežnom i naizmjeničnom slogu. Razmak letvi je određen nagibom krovne ravni. Klizno letvanje u rasponu od 28 do 36,9 cm čini ga idealnim za sanaciju krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija. Najprodavaniji Tondach crijep u Bosni i Hercegovini za klasičan, ali i elegantan kosi krov, nagiba većeg od 20°.
 • Dimenzije: 27,2x44,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 12,0 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 20.30 cm
 • Letvanje: 28,0-36,9 cm
 • Težina crijepa: 3.21 kg/kom.
 • Komada na paleti: 280 kom./pal.

Constant plus Natur Color tamnosmeđa

Crijep iz Tondach Continental line za brzo i jednostavno pokrivanje. Zbog dvostrukih, posebno dubokih bočnih utora, pouzdan je kod jake kiše, vjetrova i zavejavanja suhim snijegom. Postavlja se u mrežnom i naizmjeničnom slogu. Razmak letvi je određen nagibom krovne ravni. Klizno letvanje u rasponu od 28 do 36,9 cm čini ga idealnim za sanaciju krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija. Najprodavaniji Tondach crijep u Bosni i Hercegovini za klasičan, ali i elegantan kosi krov, nagiba većeg od 20°.
 • Dimenzije: 27,2x44,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 12,0 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 20.30 cm
 • Letvanje: 28,0-36,9 cm
 • Težina crijepa: 3.21 kg/kom.
 • Komada na paleti: 280 kom./pal.

Constant plus Natur Color prirodna

Crijep iz Tondach Continental line za brzo i jednostavno pokrivanje. Zbog dvostrukih, posebno dubokih bočnih utora, pouzdan je kod jake kiše, vjetrova i zavejavanja suhim snijegom. Postavlja se u mrežnom i naizmjeničnom slogu. Razmak letvi je određen nagibom krovne ravni. Klizno letvanje u rasponu od 28 do 36,9 cm čini ga idealnim za sanaciju krovova pokrivenih crepovima drugih dimenzija. Najprodavaniji Tondach crijep u Bosni i Hercegovini za klasičan, ali i elegantan kosi krov, nagiba većeg od 20°.
 • Dimenzije: 27,2x44,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 12,0 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 20.30 cm
 • Letvanje: 28,0-36,9 cm
 • Težina crijepa: 3.21 kg/kom.
 • Komada na paleti: 280 kom./pal.

Biber sindra plus Natur Color sivo-zelena-antik

Biber Šindra plus je model ravno rezanog crijepa sa posebno obrađenom površinom i podsjeća na drvenu šindru. Površinske strukture daju crijepu karakteristike drvene šindrre a i površini vašeg krova izgled tradicionalnih pokrova.
 • Dimenzije: 19,0X40,0 cm
 • Minimalno komada po m²: 30,4 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 19 cm
 • Letvanje: 14,5 -17,0 cm
 • Težina crijepa: 2 kg/kom.
 • Komada na paleti: 480 kom./pal.

Venera Natur prirodno crvena

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Venera Natur Color tamnosiva

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Venera Natur Color oker antik

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Venera Natur Color crvena

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Venera Natur Color crna

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Venera Natur Color bakrenosmeđa

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Venera Natur Color antik

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Venera Color Plus crvena

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po : 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Venera Color Plus crna

Visokokvalitetan crijep velikog formata koji svojim izgledom podsjeća na najstariji oblik pokrova, kanalicu(ćeramidu). Pogodan je i za krovove sa blagim nagibom, već od 10°. Postavlja se brzo i jednostavno. Crijep i sljemenjaci mogu se ugrađivati suhom gradnjom i u području s jakim vjetrovima, gradeći suh i dugotrajan krov za ugodnu mikroklimu u potkrovnom stanu. Ova mediteranska ljepotica ekskluzivno je razvijana i ugrađena kao prepoznatljivi pokrov olimpijskog sela Sochi.
 • Dimenzije: 29,0X48,5 cm
 • Minimalno komada po : 11,3 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 23 cm
 • Letvanje: 36,5-38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.06 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Saturn Natur prirodno crvena

Saturn je crijep velikog formata iz moderne linije crijepa koji zadovoljava najnovije zahtjeve suvremene arhitekture. Jednostavnim oblikom savršeno se uklapa u moderne, pravokutne strukture. Njegova reducirana površina omogućuje Vam stvaranje pravocrtnih linija na krovu. Postavlja se brzo i jednostavno te ima mogućnost kliznog letvanja. Kvalitetan i vizualno lijep crijep krovu daje individualnost i estetiku. Tondach Saturn raspoloživ je u nekoliko engobiranih i glaziranih varijanti. Oplemenjena gornja površina pridonosi postojanosti boja te dugotrajnoj kvaliteti krova prema Vašim željama.
 • Dimenzije: 29,0 х 48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 9,5 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 24.50 cm
 • Letvanje: 42,5 - 38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.07 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Saturn Natur Color tamnosmeđa

Saturn je crijep velikog formata iz moderne linije crijepa koji zadovoljava najnovije zahtjeve suvremene arhitekture. Jednostavnim oblikom savršeno se uklapa u moderne, pravokutne strukture. Njegova reducirana površina omogućuje Vam stvaranje pravocrtnih linija na krovu. Postavlja se brzo i jednostavno te ima mogućnost kliznog letvanja. Kvalitetan i vizualno lijep crijep krovu daje individualnost i estetiku. Tondach Saturn raspoloživ je u nekoliko engobiranih i glaziranih varijanti. Oplemenjena gornja površina pridonosi postojanosti boja te dugotrajnoj kvaliteti krova prema Vašim željama.
 • Dimenzije: 29,0 х 48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 9,5 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 24.50 cm
 • Letvanje: 42,5 - 38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.07 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Saturn Natur Color tamnosiva

Saturn je crijep velikog formata iz moderne linije crijepa koji zadovoljava najnovije zahtjeve suvremene arhitekture. Jednostavnim oblikom savršeno se uklapa u moderne, pravokutne strukture. Njegova reducirana površina omogućuje Vam stvaranje pravocrtnih linija na krovu. Postavlja se brzo i jednostavno te ima mogućnost kliznog letvanja. Kvalitetan i vizualno lijep crijep krovu daje individualnost i estetiku. Tondach Saturn raspoloživ je u nekoliko engobiranih i glaziranih varijanti. Oplemenjena gornja površina pridonosi postojanosti boja te dugotrajnoj kvaliteti krova prema Vašim željama.
 • Dimenzije: 29,0 х 48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 9,5 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 24.50 cm
 • Letvanje: 42,5 - 38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.07 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Saturn Natur Color granit

Saturn je crijep velikog formata iz moderne linije crijepa koji zadovoljava najnovije zahtjeve suvremene arhitekture. Jednostavnim oblikom savršeno se uklapa u moderne, pravokutne strukture. Njegova reducirana površina omogućuje Vam stvaranje pravocrtnih linija na krovu. Postavlja se brzo i jednostavno te ima mogućnost kliznog letvanja. Kvalitetan i vizualno lijep crijep krovu daje individualnost i estetiku. Tondach Saturn raspoloživ je u nekoliko engobiranih i glaziranih varijanti. Oplemenjena gornja površina pridonosi postojanosti boja te dugotrajnoj kvaliteti krova prema Vašim željama.
 • Dimenzije: 29,0 х 48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 9,5 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 24.50 cm
 • Letvanje: 42,5 - 38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.07 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Saturn Natur Color crvena

Saturn je crijep velikog formata iz moderne linije crijepa koji zadovoljava najnovije zahtjeve suvremene arhitekture. Jednostavnim oblikom savršeno se uklapa u moderne, pravokutne strukture. Njegova reducirana površina omogućuje Vam stvaranje pravocrtnih linija na krovu. Postavlja se brzo i jednostavno te ima mogućnost kliznog letvanja. Kvalitetan i vizualno lijep crijep krovu daje individualnost i estetiku. Tondach Saturn raspoloživ je u nekoliko engobiranih i glaziranih varijanti. Oplemenjena gornja površina pridonosi postojanosti boja te dugotrajnoj kvaliteti krova prema Vašim željama.
 • Dimenzije: 29,0 х 48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 9,5 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 24.50 cm
 • Letvanje: 42,5 - 38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.07 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Saturn Natur Color crna

Saturn je crijep velikog formata iz moderne linije crijepa koji zadovoljava najnovije zahtjeve suvremene arhitekture. Jednostavnim oblikom savršeno se uklapa u moderne, pravokutne strukture. Njegova reducirana površina omogućuje Vam stvaranje pravocrtnih linija na krovu. Postavlja se brzo i jednostavno te ima mogućnost kliznog letvanja. Kvalitetan i vizualno lijep crijep krovu daje individualnost i estetiku. Tondach Saturn raspoloživ je u nekoliko engobiranih i glaziranih varijanti. Oplemenjena gornja površina pridonosi postojanosti boja te dugotrajnoj kvaliteti krova prema Vašim željama.
 • Dimenzije: 29,0 х 48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 9,5 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 24.50 cm
 • Letvanje: 42,5 - 38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.07 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Saturn Natur Color bakrenosmeđa

Saturn je crijep velikog formata iz moderne linije crijepa koji zadovoljava najnovije zahtjeve suvremene arhitekture. Jednostavnim oblikom savršeno se uklapa u moderne, pravokutne strukture. Njegova reducirana površina omogućuje Vam stvaranje pravocrtnih linija na krovu. Postavlja se brzo i jednostavno te ima mogućnost kliznog letvanja. Kvalitetan i vizualno lijep crijep krovu daje individualnost i estetiku. Tondach Saturn raspoloživ je u nekoliko engobiranih i glaziranih varijanti. Oplemenjena gornja površina pridonosi postojanosti boja te dugotrajnoj kvaliteti krova prema Vašim željama.
 • Dimenzije: 29,0 х 48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 9,5 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 24.50 cm
 • Letvanje: 42,5 - 38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.07 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.

Saturn Natur Color antik

Saturn je crijep velikog formata iz moderne linije crijepa koji zadovoljava najnovije zahtjeve suvremene arhitekture. Jednostavnim oblikom savršeno se uklapa u moderne, pravokutne strukture. Njegova reducirana površina omogućuje Vam stvaranje pravocrtnih linija na krovu. Postavlja se brzo i jednostavno te ima mogućnost kliznog letvanja. Kvalitetan i vizualno lijep crijep krovu daje individualnost i estetiku. Tondach Saturn raspoloživ je u nekoliko engobiranih i glaziranih varijanti. Oplemenjena gornja površina pridonosi postojanosti boja te dugotrajnoj kvaliteti krova prema Vašim željama.
 • Dimenzije: 29,0 х 48,5 cm
 • Minimalno komada po m²: 9,5 min kom./m²
 • Srednja pokrovna širina: 24.50 cm
 • Letvanje: 42,5 - 38,5 cm
 • Težina crijepa: 4.07 kg/kom.
 • Komada na paleti: 240 kom./pal.