Najviše energije u kući gubi se kroz fasadu. Zato je odabir adekvatnog fasadnog sistema jedna od najvažnijih odluka prilikim izgradnje kuće.
Osim energetske uloge, fasada ima i vizuelno – reprezentativnu funkciju. Una-promet d.o.o. posjeduje dugogodišnje iskustvo u prodaji vrhunskih fasadnih sistema sa stiroporom i kamenom vunom.
Zastupamo najkvalitetnije proizvođače materijala u oblasti termoizolacija.

Enterijer i malteri (18)

Program za keramiku (9)

Program za podove i betoni (3)

Fasadni sistemi (27)