Prikaz 1–24 od 51 rezultata

EPS 100/100mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/10mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/200mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/20mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/30mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/40mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/50mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/60mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/80mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 150/100mm

EPS 150 je dizajniran za izolaciju podova. Proizvod je pogodan za izolaciju podnih konstrukcija sa velikim opterećenjem. Koristi se kao toplinska izolacija plivajućih podova, ravnih krovova, terasa, skladišta, garaža, parkirališta i sl.

EPS 150/50mm

EPS 150 je dizajniran za izolaciju podova. Proizvod je pogodan za izolaciju podnih konstrukcija sa velikim opterećenjem. Koristi se kao toplinska izolacija plivajućih podova, ravnih krovova, terasa, skladišta, garaža, parkirališta i sl.

EPS 150/80mm

EPS 150 je dizajniran za izolaciju podova. Proizvod je pogodan za izolaciju podnih konstrukcija sa velikim opterećenjem. Koristi se kao toplinska izolacija plivajućih podova, ravnih krovova, terasa, skladišta, garaža, parkirališta i sl.

EPS A100 12cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Kategorizacija po EN 13163: EPS 100   Boja trake na pakovanju: 1x žuta  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 100 kPa (10 t/m2)  Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 20 kPa (2 t/m2)  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,037 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS A100 20cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Kategorizacija po EN 13163: EPS 100   Boja trake na pakovanju: 1x žuta  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 100 kPa (10 t/m2)  Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 20 kPa (2 t/m2)  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,037 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS A100 3cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Kategorizacija po EN 13163: EPS 100   Boja trake na pakovanju: 1x žuta  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 100 kPa (10 t/m2)  Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 20 kPa (2 t/m2)  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,037 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS A100 5cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Kategorizacija po EN 13163: EPS 100   Boja trake na pakovanju: 1x žuta  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 100 kPa (10 t/m2)  Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 20 kPa (2 t/m2)  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,037 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS A100 8cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Kategorizacija po EN 13163: EPS 100   Boja trake na pakovanju: 1x žuta  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): min. 100 kPa (10 t/m2)  Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 20 kPa (2 t/m2)  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,037 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF EXCLUSIVE 10cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena, 1x crna  Obrada ivica: ravne ivice / stepenasti rez  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,036 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF EXCLUSIVE 15cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena, 1x crna  Obrada ivica: ravne ivice / stepenasti rez  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,036 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF EXCLUSIVE 20cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena, 1x crna  Obrada ivica: ravne ivice / stepenasti rez  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,036 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF EXCLUSIVE 3cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena, 1x crna  Obrada ivica: ravne ivice / stepenasti rez  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,036 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF EXCLUSIVE 5cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena, 1x crna  Obrada ivica: ravne ivice / stepenasti rez  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,036 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF EXCLUSIVE 8cm

 Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena, 1x crna  Obrada ivica: ravne ivice / stepenasti rez  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,036 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS F80/100mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.