Prikaz 1–24 od 25 rezultata

EPS 100/100mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/10mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/200mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/20mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/30mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/40mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/50mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/60mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 100/80mm

EPS 100 se koristi kao toplinska izolacija kod plivajućih podova, neprohodnih, ravnih krovova, terasa, te umjereno opterećenih podova.

EPS 150/100mm

EPS 150 je dizajniran za izolaciju podova. Proizvod je pogodan za izolaciju podnih konstrukcija sa velikim opterećenjem. Koristi se kao toplinska izolacija plivajućih podova, ravnih krovova, terasa, skladišta, garaža, parkirališta i sl.

EPS 150/50mm

EPS 150 je dizajniran za izolaciju podova. Proizvod je pogodan za izolaciju podnih konstrukcija sa velikim opterećenjem. Koristi se kao toplinska izolacija plivajućih podova, ravnih krovova, terasa, skladišta, garaža, parkirališta i sl.

EPS 150/80mm

EPS 150 je dizajniran za izolaciju podova. Proizvod je pogodan za izolaciju podnih konstrukcija sa velikim opterećenjem. Koristi se kao toplinska izolacija plivajućih podova, ravnih krovova, terasa, skladišta, garaža, parkirališta i sl.

EPS F80/100mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/10mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/120mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/140mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/150mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/200mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/20mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/30mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/40mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/50mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/60mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.

EPS F80/70mm

EPS F80 je ekspandirani polistiren sa umjerenom trajnošću opterećenja koji se koristi kao toplotna izolacija za fasade.