Prikazuje se jedan rezultat

Cement Anhovo 25kg

Anhovo Universal 42,5 N Cement za široku primjenu u građevinarstvu. UNIVERSAL 42,5 N sa standardom SIST EN 197-1 CEM II / BM (LL-V) 42,5 N ranije je bio poznat kao CEMENT 42,5 - BASIC. UNIVERSAL 42.5 N je Portland miješani cement s dva mineralna dodatka (M), klase čvrstoće 42.5 i normalne rane čvrstoće (N). Karakterizira ga poboljšana kompatibilnost s hemijskim dodacima za pripremu betona koji se lakše ugrađuje.