Prikaži sve 8 rezultate

EPS AF PLUS 10cm

Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena obogaćena grafitom. Prisustvo grafita obezbjeđuje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''bijeli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.  Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF PLUS 15cm

Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena obogaćena grafitom. Prisustvo grafita obezbjeđuje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''bijeli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.  Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF PLUS 20cm

Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena obogaćena grafitom. Prisustvo grafita obezbjeđuje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''bijeli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.  Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF PLUS 2cm

Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena obogaćena grafitom. Prisustvo grafita obezbjeđuje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''bijeli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.  Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF PLUS 3cm

Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena obogaćena grafitom. Prisustvo grafita obezbjeđuje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''bijeli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.  Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF PLUS 4cm

Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena obogaćena grafitom. Prisustvo grafita obezbjeđuje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''bijeli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.  Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF PLUS 5cm

Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena obogaćena grafitom. Prisustvo grafita obezbjeđuje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''bijeli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.  Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)

EPS AF PLUS 8cm

Fasadna termoizolaciona ploča od ekspandiranog polistirena obogaćena grafitom. Prisustvo grafita obezbjeđuje i do 20% bolja termoizolaciona svojstva u odnosu na ekvivalentni ''bijeli'' EPS. Postojanost oblika i forme, dobre ekološke osobine, jednostavna za obradu.  Sadržaj ćelija: vazduh  Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163  Boja trake na pakovanju: 1x crvena  Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom  Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm  Neto površina ploče: 0,50m2 / 0,4777m2  Koeficijent toplotne provodljivosti (λ): 0,032 W/mK  Klasa gorivosti: E (teško zapaljiv material)