Prikaži sve 2 rezultate

Dalmacija cement OPTIMO 20kg

Miješani portlandski cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5N. Certificiran prema zahtjevima HRN EN 197-1, HRN EN 197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2 te Pravilniku o kvaliteti cementa (Sl. glasnik RS broj 34/2013).

Dalmacija cement STRUKTO 20kg

Miješani portlandski cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5N. Certificiran prema zahtjevima HRN EN 197-1, HRN EN 197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2 te Pravilniku o kvaliteti cementa (Sl. glasnik RS broj 34/2013).