Oplemenjena iverica

Print

Oplemenjena iverica (furnirana iverica) je materijal koji se dobija oplemenjavanjem sirove iverice melaminskim papirom ili furnirom. Proizvodi se u raznim debljinama i formatima. Predstavlja jedan od osnovnih materijala za konstrukciju i izradu namještaja i dizajn enterijera. U našoj kolekciji svaki dekor oplemenjene iverice ispraćen je identičnim dekorom u drugim vrstama materijala , kao na primer u ABS trakama i laminatima , što omogućava izuzetnu fleksibilnost u projektovanju i dizajnu.

  

Oplemenjena iverica
Dimenzije:    2650x2070x18mm
Dimenzije:    2800x2070x18mm
Dimenzije:    2650x2070x25mm
Iverica visoki sjaj   
Dimenzije:  2800x2050x18mm 

dezeni iverica

Kolekcija dekora oplemenjene iverice falco iverica

Kolekcija dekora oplemenjene iverice kastamonu iverica