Home Gusani poklopci šahtovi

Una-promet d.o.o. Cazin

Friday
Jan 21st

Gusani poklopci - šahtovi

E-mail Print PDF

 Gusani poklopci - šahtovi visoke kvalitete. Za sve poklopce obezbjeđeni atesti te garancija. 

Klasa nosivosti Vanjske dimenzije Otvor Visina O nosivosti
gusani saht poklopac c250 B125 -12,5 tona 600x600mm 500x500mm 35mm

12,5 tona

pješačke zone

auto parkirališta

gusani poklopac saht b125 C250 - 25 tona 600x600mm 500x500mm 45mm

25 tona 

industrijske zone

autoputevi

teški saobraćaj

gusani poklopac saht D400   FI850  FI610 100mm 

40 tona

teški saobraćaj 

Share